инвестиционно злато

Инвестиционно злато

Инвестицията в злато е сред най-предпочитаните инвестиционни инструменти. Лесно за закупуване и съхранение, голям избор от тегло и форма, бърза ликвидност и отлична защита от инфлацията са сред основните предимства на инвестиционното злато.

За поръчки или въпроси – свържете се с нас.

Инвестиционно Злато | Brutal.diamonds

A title

Image Box text

  • Инвестиционното злато е сред най-ефективните метод за концентрация на стойност в сравнително малък обем.
  • Инвестиционното злато се продава в здрава и надеждна опаковка, която е едновременно и сертификатът за качество и произход. Важно е опаковката да не се повреди, за да запази златото пълната си инвестиционна стойност.
  • Златото се съхранява сравнително лесно. Трябва да се пази от влажност и от висока температура.
  • Препоръчва се инвестиционното злато да се съхранява в домашен сейф или при по-големи количества – в банков сейф.
  • Инвестицията в злато е много добър начин за борба с инфлацията. Златото винаги е запазвало стойността си, дори и при финансови рецесии и кризи.
  • Инвестиционното злато притежава отлична ликвидност. Може да се продаде бързо и лесно във всеки момент без голяма загуба на стойност. Поради това златото е подходящо както за дългосрочни инвестиции, така и за краткосрочно влагане на средства.
  • Инвестиционното злато под формата на кюлчета и монети е освободено от ДДС по чл.160, ал.1 от ЗДДС.

ЗА ПОРЪЧКИ се обадете на 0876 008 000